MOOOD je nový nástroj pro oblast HR a interní komunikace. V reálném čase mapuje náladu ve firmě a spokojenost zaměstnanců. Jeho hlavním účelem je pomoci majitelům a managementu firem udržet zaměstnance spokojené, včas odhalit potenciální problémy a předcházet nadměrné fluktuaci zaměstnanců.
Jak MOOOD funguje
Real-time monitoring

Zaměstnavatel může v reálném čase sledovat, jaká je nálada ve firmě či v jednotlivých odděleních a včas reagovat na případné výkyvy. Kromě dlouhodobého vývoje může sledovat i krátkodobé reakce na jednotlivá opatření či změny uvnitř firmy.

Naprostá anonymita

Data zaměstnanců jsou zpracovávána zcela anonymně. Zaměstnavatel vidí výsledek, ale jednotlivá data nejsou propojena s konkrétními zaměstnanci. To zaručuje relevantnost zadávaných údajů a bezprostřednost reakcí zaměstnanců.

Uživatelsky vstřícná aplikace

Mobilní či webová aplikace pro zaměstnance je velice přehledná a intuitivní. Základní funkcí je jednoduchý slider. Aktualizace stavu nezabere více než několik vteřin a je možné ji provést kdykoliv. Zaměstnanec tím dostává možnost efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnavateli.

Přehledné webové rozhraní pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel má k dispozici přehledné webové rozhraní, ve kterém
může sledovat a analyzovat vývoj spokojenosti zaměstnanců, nebo jiné
sledované veličiny či veličin. Stav, vývoj, výkyvy a trendy je možné sledovat jak za firmu jako celek, tak i po jednotlivých odděleních či dle potřeby vytvořených skupinách zaměstnanců.
Kromě měření hodnot spokojenosti v reálném čase nabízí MOOOD
zaměstnavateli ještě další funkce, jako jsou statistiky výskytu různých
negativních jevů ve firmě pomocí funkce BLACK MARK, nebo provedení
rychlého průzkumu ve firmě zadáním jednoduché anketní otázky.

https://www.moood.cz/wp-content/uploads/2018/10/MacBook-mockup.png

Mobilní aplikace pro zaměstnance

 

Ikonky z #funkce:

1) <div class=”overview-bullets “><ul class=”overview-bullets “><li style=”color:#757575;font-size:17px;”><span class=”ti-lock”></span>První ikonka výhod</li><li style=”color:#757575;font-size:17px;”><span class=”ti-layers”></span>Druhá ikonka výhod</li><li style=”color:#757575;font-size:17px;”><span class=”ti-package”></span>Třetí ikonka výhod</li></ul></div>

2)

  • První ikonka
  • Druhá ionka
Přínosy HR nástroje MOOOD
Lepší znalost a pochopení toho, co se ve firmě aktuálně děje

Jaká je nálada ve firmě, spokojenost zaměstnanců či další konkrétní měřené parametry, budete vědět v reálném čase. Vidíte ale nejen jejich stav, ale i vývoj. Můžete porovnávat stav i vývoj v jednotlivých odděleních firmy, popř. různá období a podobně.

Bezprostřední zachycení výrazných výkyvů

Sledování hodnot v reálném čase Vám umožní včas a adekvátně reagovat na případné výkyvy. Mít informace včas je základ úspěšného vyřešení případných problémů.

Prevence negativních jevů

Konkrétní informace v reálném čase vám pomohou předcházet negativním jevům v oblasti lidských zdrojů, jako je nárůst nespokojenosti, špatná atmosféra ve firmě, vysoká fluktuace zaměstnanců atd.

Monitoring reakcí na konkrétní změny a opatření ve firmě

U jednotlivých HR opatření ve firmě si můžete ihned ověřit jejich dopad. Budete např. vědět, zda pozitivní opatření, do kterých investujete finanční prostředky, mají skutečně odpovídající dopad na spokojenost zaměstnanců, popř. jak moc negativní dopad mají nepopulární kroky, které musíte udělat.

Úspora nákladů

Správné využívání HR nástroje MOOOD vám pomůže zvýšit loajalitu zaměstnanců a tím snížit náklady na jejich nábor. Úspora nákladů se však může projevit i v dalších oblastech - za opakování kroků a opatření v oblasti HR, které nepřinášejí pozitivní výsledek, za kroky napravující případnou špatnou pověst společnosti na pracovním trhu apod.

Prostředí mobilní aplikace
Affordable Packages
If your app is premium, use this section to list all of your pricing packages.
Free

0$

  • Check1 GB of space
  • CheckSafe, reliable backup
  • CheckAccess from anywhere
  • CheckSimple Life Sharing
PROFESSIONAL

69$

  • CheckUnlimited Space
  • CheckSafe, reliable backup
  • CheckAccess from anywhere
  • CheckPriority Support
Jak vnímají možnosti aplikace MOOOD profesionálové?
https://www.moood.cz/wp-content/uploads/2018/08/gets-01moood.png
https://www.moood.cz/wp-content/uploads/2018/08/02-gettingmoood.png
Zaujal vás MOOOD?
Rádi se s Vámi spojíme a probereme možnosti implementace do vaší firmy.

Máte zájem o konzultaci? Ozvěte se nám.
 

Tadeáš Novák
Telefon: +420 731 412 507
Email: tadeas.novak@moood.cz
 

MOOOD factory, s.r.o.
IČO 06832091
Karlovo náměstí 17, budova D, 120 00 Praha 2