MOOOD je nový nástroj pre oblasť HR a internej komunikácie. V reálnom čase mapuje náladu vo firme a spokojnosť zamestnancov. Jeho hlavnou úlohou je pomôcť majiteľom a managementu firiem udržať zamestnancov spokojných, včas odhaliť potenciálne problémy a predchádzať nadmernej fluktuácii zamestnancov.

Ako MOOOD funguje
Real-time monitoring

Zamestnávateľ môže v reálnom čase sledovať, aká je nálada vo firme či na jednotlivých oddeleniach a včas reagovať na prípadné výkyvy. Okrem dlhodobého vývoja môže sledovať aj krátkodobé reakcie na jednotlivé opatrenia či zmeny vo vnútri firmy.

Úplná anonymita

Dáta zamestnancov sú spracovávané úplne anonymne. Zamestnávateľ vidí výsledok, ale jednotlivé dáta nie sú prepojené s konkrétnymi zamestnancami. To zaručuje relevantnosť zadávaných údajov a bezprostrednosť reakcií zamestnancov.

Užívateľsky ústretová aplikácia

Mobilná či webová aplikácia pre zamestnancov je veľmi prehľadná a intuitívna. Základnou funkciou je jednoduchý slider. Aktualizácia stavu zaberie iba niekoľko sekúnd a je možné uskutočniť ju kedykoľvek. Zamestnanec tým dostáva možnosť efektívnej spätnej väzby smerom k zamestnávateľovi.

Prehľadné webové rozhranie pre zamestnávateľa

Zamestnávateľ má k dispozícii prehľadné webové rozhranie, v ktorom môže sledovať a analyzovať vývoj spokojnosti zamestnancov alebo inej sledovanej veličiny či veličín. Stav, vývoj, výkyvy a trendy je možné sledovať nielen za firmu ako celok, ale aj po jednotlivých oddeleniach či v skupinách zamestnancov, vytvorených podľa potreby.

Okrem merania hodnôt spokojnosti v reálnom čase ponúka MOOOD zamestnávateľovi aj ďalšie funkcie, ako sú štatistiky výskytu rôznych negatívnych javov vo firme pomocou funkcie Black Mark alebo uskutočnenie rýchleho prieskumu vo firme zadaním jednoduchej anketovej otázky.

https://www.moood.cz/wp-content/uploads/2018/10/MacBook-mockup.png

Mobilná aplikácia pre zamestnancov

 

Ikonky z #funkce:

1) <div class=”overview-bullets “><ul class=”overview-bullets “><li style=”color:#757575;font-size:17px;”><span class=”ti-lock”></span>První ikonka výhod</li><li style=”color:#757575;font-size:17px;”><span class=”ti-layers”></span>Druhá ikonka výhod</li><li style=”color:#757575;font-size:17px;”><span class=”ti-package”></span>Třetí ikonka výhod</li></ul></div>

2)

  • První ikonka
  • Druhá ionka
Prínosy HR nástroja MOOOD
Lepšia znalosť a pochopenie toho, čo sa vo firme aktuálne deje

Aká je nálada vo firme, spokojnosť zamestnancov či ďalšie konkrétne merané parametre budete vedieť v reálnom čase. Vidíte nielen ich stav, ale aj vývoj. Môžete porovnávať stav aj vývoj na jednotlivých oddeleniach firmy, príp. rôzne obdobia a podobne.

Bezprostredné zachytenie výrazných výkyvov

Sledovanie hodnôt v reálnom čase vám umožní včas a adekvátne reagovať na prípadné výkyvy. Mať informácie včas je základ úspešného vyriešenia prípadných problémov.

Prevencia negatívnych javov

Konkrétne informácie v reálnom čase vám pomôžu predchádzať negatívnym javom v oblasti ľudských zdrojov ako je nárast nespokojnosti, zlá atmosféra vo firme, vysoká fluktuácia zamestnancov, atď.

Monitoring reakcií na konkrétne zmeny a opatrenia vo firme

Pri jednotlivých HR opatreniach vo firme si môžete ihneď overiť ich dopad. Budete napr. vedieť, či pozitívne opatrenia, do ktorých investujete finančné prostriedky, majú skutočne zodpovedajúci dopad na spokojnosť zamestnancov, príp. ako veľmi negatívny dopad majú nepopulárne kroky, ktoré musíte urobiť.

Úspora nákladov

Správne využívanie HR nástroja MOOOD pomôže zvýšiť lojalitu zamestnancov a tým znížiť náklady na ich nábor. Úspora nákladov sa však môže prejaviť aj v ďalších oblastiach - za opakovanie krokov a opatrení v oblasti HR, ktoré neprinášajú pozitívny výsledok, za kroky napravujúce prípadnú zlú povesť spoločnosti na pracovnom trhu a pod.

Prostredie mobilnej aplikácie
Affordable Packages
If your app is premium, use this section to list all of your pricing packages.
Free

0$

  • Check1 GB of space
  • CheckSafe, reliable backup
  • CheckAccess from anywhere
  • CheckSimple Life Sharing
PROFESSIONAL

69$

  • CheckUnlimited Space
  • CheckSafe, reliable backup
  • CheckAccess from anywhere
  • CheckPriority Support
Ako vnímajú možnosti aplikácie MOOOD profesionáli?
https://www.moood.cz/wp-content/uploads/2018/08/gets-01moood.png
https://www.moood.cz/wp-content/uploads/2018/08/02-gettingmoood.png
Zaujal vás MOOOD?
Radi sa s vami spojíme a preberieme možnosti implementácie do vašej firmy.

Máte záujem o konzultáciu? Ozvite sa nám.

Tadeáš Novák
Telefon: +420 731 412 507
Email: tadeas.novak@moood.cz

Kontakt pre Slovensko:

Nikol Marcinová
Telefón: +421 948 877 324
Email: nikol.marcinova@prkonektor.sk

MOOOD factory, s.r.o.
IČO 06832091
Karlovo náměstí 17, budova D, 120 00 Praha 2